13 Δεκεμβρίου 2015

Για το νέο καθεστώς των πλειστηριασμών

Για το νέο καθεστώς των πλειστηριασμών με το νόμο 4346/2015 και τις επιπτώσεις του

Η αντικαπιταλιστική αριστερά και το λαϊκό κίνημα είναι άμεση ανάγκη να οργανώσει τη συλλογική αντίσταση και διεκδίκηση του δικαιώματος στη στέγαση και να αποδομήσει την προπαγάνδα της κυβέρνησης που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, εγκολπώνεται στοιχεία ακραίας αντιδραστικής οπτικής και προσπαθεί να συσκοτίσει τις συνέπειες της ταξικής πολιτικής της. 

Το προηγούμενο διάστημα, από το 2008 μέχρι το τέλος του 2014 νομοθετικές ρυθμίσεις καθόριζαν από χρόνο σε χρόνο ένα γενικό πλαίσιο αναστολής πλειστηριασμών από τράπεζες της κύριας κατοικίας για «προστασία» από τις μνημονιακές συνέπειες. Αντίθετα, επιτρεπόταν (αν και δεν γινόταν σωρηδόν) οι πλειστηριασμοί κατοικιών από εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα του 2015, λόγω capital control. Παράλληλα, με το Ν. 3869/2010 (Κατσέλη), υπήρχε δυνατότητα προσφυγής δανειοληπτών από συγκεκριμένες κατηγορίες για ρυθμίσεις δανείων και προστασία από πλειστηριασμούς της κύριας κατοικίας. Από 1/1/2015 έχει καταργηθεί και δεν ανανεώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο η γενική προστασία από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας των τραπεζών, αλλά, υπήρξε ένα άτυπο μορατόριουμ μεταξύ κυβέρνησης και συστημικών τραπεζών για μη εκτέλεση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας που ίσχυσε σε γενικές γραμμές, εξαιρουμένων των υποθηκών των κόκκινων δανείων της Proton Bank που εκπλειστηρίαζε ο οίκος Price Water House. Ενώ, έληξε οριστικά και η αναστολή των πράξεων  αναγκαστικής εκτέλεσης-όπως οι πλειστηριασμοί- που είχαν σταματήσει λόγω των capital controls, παρά ότι αυτοί παρατείνονται. 

Από τις 20/11/2015 με το νέο καθεστώς δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να βγάζουν πιο εύκολα και γρήγορα σε πλειστηριασμό τις κύριες κατοικίες δανειοληπτών. Με το νόμο 4346, που τροποποιεί το Ν. Κατσέλη, αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τόσο αυστηρά κριτήρια, που στην πραγματικότητα κατεδαφίζεται η όποια προστασία φυσικών προσώπων από τους πλειστηριασμούς τραπεζών για την κύρια κατοικία οφειλέτη υπήρχε προηγούμενα. Ο νέος νόμος αποτελεί απαίτηση των δανειστών που έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχε προβλεφτεί από το νόμο 4334/16.7.2015 («αποφασιστική δράση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια»), από το Ν. 4336/14.8.2015 -3ο μνημόνιο- («επιτάχυνση τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμποδίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων») και αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την καταβολή δόσης 2 δις € του δανείου.  Το σχετικό άρθρο του νόμου έχει τίτλο τροποποίηση νόμου και προστασία κύριας κατοικίας, αλλά στην ουσία πρόκειται για πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών από τράπεζες και αυτό γιατί :

Καθορίζεται ότι ο δανειολήπτης, που δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο του και συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ένταξης στο Ν. Κατσέλη, πρέπει να υποβάλλει στο δικαστήριο αίτηση μέχρι τις 31/12/2018 για να μη βγει η πρώτη κατοικία του σε πλειστηριασμό και για να δικαιωθεί, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια :
 1. Το σπίτι του να είναι η κύρια κατοικία του.
 2. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην  υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%. Αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, σημαίνει ότι για ένα άτομο είναι μέχρι 1.159,4 ευρώ, για ένα ζευγάρι 1.972 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί 2.448 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μέχρι 2.924 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά 3.400 ευρώ.
 3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο, και μέχρι τρία τέκνα, δηλαδή για 5μελή οικογένεια, η αντικειμενική αξία φθάνει έως τις 280.000 ευρώ.
 4. Ο δανειολήπτης να χαρακτηρίζεται από την Τράπεζα συνεργάσιμος κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Να σημειώσουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας συντάχτηκε από την Τράπεζα Ελλάδος και ορίζει το ποιος είναι συνεργάσιμος με μια σειρά όρων, μεταξύ των οποίων «να είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία, να ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις, να  ορίσει και ένα φίλο ή συγγενή για επικοινωνία με την τράπεζα…». Όρων η τήρηση των οποίων κρίνεται από την ίδια την τράπεζα.  Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με το Κώδικα Δεοντολογίας μετά τις 15/12/2015, αν μια δόση αποπληρωμής δανείου έχει καθυστερήσει για πάνω από 30 μέρες, τότε η Τράπεζα μπορεί να στείλει ειδοποίηση που να ορίζει προθεσμία 15 ημερών για να δοθούν στοιχεία, που αν δεν δοθούν μέσα στην προθεσμία, ξαναστέλνει επιστολή και αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, παύει ο δανειολήπτης να χαρακτηρίζεται συνεργάσιμος και μπορεί η Τράπεζα άμεσα να ξεκινήσει  τη διαδικασία πλειστηριασμού.
 5. Να μπορεί με συνέπεια να πληρώνει δόσεις του δανείου του, σύμφωνα με τη «μέγιστη δυνατότητά» του. Η μέγιστη δυνατότητα του δανειολήπτη για το ποσό των δόσεων του, αποφασίζεται από δικαστήριο, που συνυπολογίζει «η τράπεζα να μην βρεθεί σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρισκόταν αν έβγαζε το σπίτι σε πλειστηριασμό». Ο προσδιορισμός του ποσού που θα λάμβανε η τράπεζα σε περίπτωση πλειστηριασμού (ο οποίος πλέον θα γίνεται με βάση την εμπορική αξία που καθορίζει η τράπεζα) και ο προσδιορισμός της ενδεχόμενης ζημιάς θα καθοριστούν από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 30/12/2015. (Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει). 
Όσο για την πολυδιαφημιζόμενη προστασία των πιο «ευάλωτων ομάδων», όπως φαίνεται και από τις παρακάτω προϋποθέσεις, είναι φούμαρα.

Αν ο δανειολήπτης έχει αδυναμία να πληρώνει το ύψος των δόσεων, τότε μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο για να συμπληρώνει το ελληνικό δημόσιο το ποσό που θα ορίζεται, όπως περιγράφεται παραπάνω, για την κάλυψη της απαίτησης αποπληρωμής της τράπεζας. Αλλά για να αποφασιστεί αυτό, τα κριτήρια είναι επί πλέον : α. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να υπολείπεται ή να είναι ίσο των εύλογων  δαπανών διαβίωσης. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, όπως ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ, το μηνιαίο εισόδημα αυτό είναι για έναν άγαμο μέχρι 682 ευρώ, για ένα ζευγάρι μέχρι 1.160 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως 1.440 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 1.720 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά έως 2.000 ευρώ, β.  η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο προσαυξημένη κατά 40.000 για τον έγγαμο και κατά 20.000 για κάθε παιδί μέχρι τρία. Αυτή όμως, η κάλυψη από το δημόσιο που θα δίνει τα λεφτά στις τράπεζες για τις πιο ευάλωτες ομάδες, μπορεί να γίνεται μόνο για 3 χρόνια. Μετά στον Καιάδα και θα χρωστά και το ποσό στο δημόσιο, όπως ορίζει σαφώς ο νόμος. 

Η δήθεν προστασία χάνεται και για τις δύο κατηγορίες ακόμα και στο ενδιάμεσο διάστημα, αν ο οφειλέτης καθυστερεί πληρωμές τόσες ώστε το ύψος τους υπερβαίνει ποσό 3 δόσεων το χρόνο. Η τράπεζα εντός 4 μηνών προσφεύγει στο δικαστήριο για να εκπέσει ο δανειολήπτης από τη ρύθμιση και μετά μπορεί να προχωρήσει σε διαδικασία των μέτρων της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Χαρακτηριστικό ότι η προστασία παρέχεται στις τράπεζες και όχι στους δανειολήπτες, είναι ότι ο νόμος ορίζει πως αν κάποιος καταφέρει να πουλήσει το σπίτι του, που είναι υποθηκευμένο και το ποσό πώλησης είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο των δόσεων που έχει συμφωνηθεί να καταβάλει, τότε η Τράπεζα παίρνει εκτός από το υπόλοιπο και τα μισά από τα επιπλέον λεφτά. 

Αυτός ο νόμος τροποποιεί τον Ν. 3869/2010 (λεγόμενο νόμο Κατσέλη), για μειώσεις των δόσεων ή και διαγραφή μέρους του χρέους, με τον οποίο έχουν  προσφύγει περίπου 170.000 δανειολήπτες. Από όσες υποθέσεις έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα 78% των αιτήσεων έγιναν δεκτές και 22% απορρίφθηκαν. Ενώ, για όσους δεν είχε ακόμα εκδικαστεί η αίτησή τους πλήρωναν χαμηλά ποσά μέχρι την οριστική δίκη και δεν μπορούσε να βγει το σπίτι σε πλειστηριασμό. Σε τυχόν απόρριψη της αίτησής τους παύει η προστασία και μετά θα πρέπει να προσφύγει σε νέες νομικές ενέργειες. Οι δανειολήπτες που έχουν προσφύγει με το Ν. Κατσέλη και εκκρεμεί η οριστική εκδίκαση της αίτησής τους μέχρι 30/5/2016, πρέπει να υποβάλουν στο δικαστήριο επικαιροποιημένα στοιχεία. Επίσης, μπορούν όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη μέχρι το τέλος του χρόνου για να έχουν τις ρυθμίσεις πριν τον τελευταίο νόμο. 

Ο αριθμός όσων θίγονται από τις νέες ρυθμίσεις θα πολλαπλασιαστεί άμεσα, γιατί με τις επικείμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό για μείωση των συντάξεων, τη διατήρηση της υψηλής ανεργίας, τις περικοπές μισθών και την απλήρωτη εργασία, το κτύπημα της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς και των επαγγελματοβιοτεχνών, ο αριθμός όσων δεν έχουν να πληρώνουν δάνεια θα αυξηθεί κατακόρυφα. Οι πλειστηριασμοί είναι προετοιμασμένοι για τους παλιούς κόκκινους δανειολήπτες και σχεδιασμένα θα προχωρήσουν και για τους νέους. Ενώ, είναι πιθανόν από τις αρχές του νέου χρόνου η κυβέρνηση να προχωρήσει και στις τελευταίες νομοθετικές και τεχνικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ενδεικτική του πως μεθοδεύουν την άμβλυνση των εντυπώσεων είναι η παρουσίαση του νέου νόμου από τα ΜΜΕ. Υιοθέτησαν την κυβερνητική προπαγάνδα του πόσοι θίγονται με ποσοστά και όχι με αριθμούς. Οι δανειστές ζήταγαν προστασία χαμηλότερου ποσοστού δανειοληπτών και οι κυβερνητικοί πέτυχαν τη δήθεν προστασία υπό προϋποθέσεις για το 35%+25%. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κριτήρια για το εισόδημα και την αξία της κατοικίας καλύπτουν δυνητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, για την πρώτη περίπτωση περίπου 81.000 «κόκκινους» δανειολήπτες και περίπου 58.000 νοικοκυριά από τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και αυτοί οι 139.000 είναι υπό την αίρεση του χαρακτηρισμού ως συνεργάσιμου και της καταβολής της δόσης της ρύθμισης. Σύμφωνα, όμως, με τα δικά τους στοιχεία,  τα κόκκινα δάνεια όλων των κατηγοριών είναι 430.000 και πίσω τους βρίσκονται υποθηκευμένες κατοικίες. Ήδη είναι έτοιμα από τις τράπεζες για το στάδιο των πλειστηριασμών 160.000 σπίτια, που οι πλειστηριασμοί τους είχαν μπλοκάρει, λόγω της αναστολής των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας. Σημειωτέον ότι για τους πλειστηριασμούς που θα ξεκινήσουν από 1.1.2016 θα ισχύει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο η όλη διαδικασία επισπεύδεται δραματικά και κυρίως η αξία των ακινήτων, που βγαίνουν σε πλειστηριασμό θα είναι η εμπορική και όχι όπως μέχρι τώρα η αντικειμενική και μάλιστα η εμπορική θα καθορίζεται από τις τράπεζες. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν σε πλειστηριασμό σπίτια με ευτελείς τιμές, να χάνεται το σπίτι και να παραμένει χρέος στον οφειλέτη. Ακόμα, όμως και με τη χρήση των ποσοστών τους, φαίνεται ότι 4 στους 10 κινδυνεύουν σήμερα να χάσουν το σπίτι τους και αυτό θα αυξηθεί αύριο. Το ποσοστό είναι θηριώδες κοινωνικά και σαν τέτοιο  χρειάζεται να προβάλλεται  - αντιμετωπίζεται, ανατρέποντας την προπαγάνδα τους.

Συνολικά, όμηροι των τραπεζών γενικά είναι τα  1.600.000 νοικοκυριά, που έχουν δάνεια κάθε είδους (στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά, κ.α.), από αυτά 800.000 νοικοκυριά έχουν στεγαστικά δάνεια. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών πρόβλημα κανονικής εξυπηρέτησης των δανείων αντιμετωπίζουν σχεδόν 3 στα 4 νοικοκυριά (78%) και πληρώνουν με δυσκολία τις μηνιαίες δόσεις. Ενώ, ακόμα και μεταξύ του 2010-2013, τα 3 στα 10 νοικοκυριά (29%) αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε διακανονισμό του δανείου τους.

Φανερό είναι ότι μπαίνουμε στην περίοδο κατεδάφισης του δικαιώματος στέγασης, ξεκινώντας από την ιδιόκτητη κατοικία. Οι μεθοδεύσεις για να περάσει το νέο καθεστώς θα συνυπολογίσουν τρόπους για απορρόφηση της κοινωνικής αναταραχής (έναρξη με κραυγαλέες περιπτώσεις μεγαλοοφειλετών από πλειστηριασμούς μεγάλης αξίας ακινήτων τους, καθυστέρηση για τα υπόλοιπα, κλπ.) και μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικές μορφές:
 • να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους μεταβιβάσει την κυριότητα και η δόση να μετατραπεί σε ενοίκιο. Αν δεν πληρώνεται το ενοίκιο έρχεται η έξωση, ενώ αν αποπληρωθεί το χρέος, το ακίνητο δεν θα ανήκει στο νοικοκυριό,
 • να μεταπωλήσουν το δάνειο και μαζί το υποθηκευμένο σπίτι στα κερδοσκοπικά κεφάλαια που καραδοκούν. Όσον αφορά τα επιχειρηματικά, αυτό προετοιμάζεται, ενώ για τα στεγαστικά, σύμφωνα με το Σταθάκη «για να συμβεί, χρειάζεται να αλλάξει η νομοθεσία», πιθανό με βάση τις πρακτικές δανειστών – κυβέρνησης. Οι τράπεζες, εξάλλου, ελέγχονται πλέον μετά την ανακεφαλαιοποίση από ιδιωτικά κεφάλαια, καθώς και οι διοικήσεις τους. Έτσι, και η κυβερνητική προπαγάνδα θα επιδιώκει να  μεταθέσει την πολιτική ευθύνη της στην απληστία των αδίστακτων τραπεζών.
 • να προχωρήσουν αρχικά σε μαζικές κατασχέσεις και σταδιακά για παραδειγματισμό σε πλειστηριασμούς και εξώσεις. Παρότι οι τράπεζες δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται για ένα 2άρι ή 3άρι σε λαϊκή γειτονιά, μπορούν χωρίς ενδοιασμούς να το βγάλουν σε πλειστηριασμό, ώστε να τρομοκρατήσουν για να σπεύδουν όλοι να πληρώνουν με θυσίες τις δόσεις των δανείων.
Τα κοράκια των distress funds, που έχει μαζέψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βαφτίζοντας τους επενδυτές, θα στήσουν πάρτι. Βρίσκονται στην Ελλάδα "πειρατικά" funds που ψάχνουν να αγοράσουν ελληνικά δάνεια στο 20 – 30% της αξίας τους ή και πολύ λιγότερο. Περιμένουν την επόμενη ρύθμιση, που σύμφωνα με τις δηλώσεις Σταθάκη είναι θέμα των επόμενων διαπραγματεύσεων, για να μαζέψουν από τις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια μαζί τις υποθήκες τους τα μικρής, μεσαίας, αλλά και μεγάλης αξίας ακίνητα. Ενώ, ήδη αγοράζουν και παζαρεύουν δημόσια ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ, ακίνητα των τραπεζών και ιδιωτικά ακίνητα από υπερχρεωμένους για ένα κομμάτι ψωμί. Τα, επί το ευγενέστερον, χαρτοφυλάκια που ειδικεύονται στις υψηλού κινδύνου επενδύσεις και στο real estate, μετά την Ισπανία στήνουν καρτέρι και στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα Oaktree Capital, Apollo Global Management , Fortress, Baubost, Strategic Value, Third Point, το KKR, York Capital Management, Cerberus, Paulson & Co, Dromeus Capital, και Oaktree Capital.

Συνολικά με αυτή την πολιτική εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς, που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα σημειώματα, για τη συγκέντρωση της ακίνητης ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας (γης και κτισμάτων) στα χέρια του κεφάλαιου και για ένα νέο γύρο αχαλίνωτης κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης της για την αντιρρόπηση των συνεπειών της  καπιταλιστικής κρίσης από τις πιο ευέλικτες μερίδες του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, εξυπηρετούνται και τα συνολικά σχέδια αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων του κεφαλαίου για πιο εύκολα μετακινούμενο, χωρίς μόνιμη κατοικία, ελαστικό, φτηνά εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό. Η μείωση της ιδιοκατοίκησης των νέων γενιών με την εξάλειψη της «ελληνικής ιδιαιτερότητας» διευκολύνει τα σχέδια τους. Ενώ, η κατηγορία του συνεργάσιμου δανειολήπτη παραπέμπει σε μια διαρκή ομηρία και υποταγή στις διαθέσεις των τραπεζών με όλες τις επιδράσεις που αυτή ασκεί στη συνείδηση. Ακόμα και πάνω στη διαχείριση των συνεπειών της νέας κατάστασης μια σειρά  εταιρείες (οικονομικών συμβούλων, δικηγορικές, εκδοτικές κ.α.) υπόσχονται, ακόμα και με ονομασίες που παραπέμπουν σε κινήματα,  έναντι μεγάλων ποσών την προστασία από τους πλειστηριασμούς και την κάλυψη με νομικές συμβουλές κ.α.

Αναδεικνύεται η ανάγκη η αντικαπιταλιστική, επαναστατική, κομμουνιστική αριστερά να συμβάλλει στην ανάδειξη της ταξικής πολιτικής που καθόρισε τις εξελίξεις στην κατοικία και της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών. Να κάνει υπόθεση του εργατικού κινήματος και αυτό το λαϊκό πρόβλημα. Να πρωτοστατήσει στην  υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγαση  των λαϊκών στρωμάτων. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη αγώνων και κινήματος για τη διασφάλιση – εξασφάλιση της στέγης της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Απαραίτητο για να γίνουν αυτά είναι να υπάρξει λαϊκή οργάνωση-αυτοάμυνα σε κάθε γειτονιά για την ανατροπή της πολιτικής συγκέντρωσης των ακινήτων στα χέρια του κεφαλαίου, να καταργηθεί – να μην εφαρμοστεί ο νόμος, να αποτρέψουμε τις κατασχέσεις, να σταματήσουμε πλειστηριασμούς της περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων από τράπεζες και κράτος, να εμποδίσουμε επικείμενες εξώσεις.

Ήδη συλλογικότητες γειτονιών (λαϊκές συνελεύσεις, εργατικές λέσχες, επιτροπές-πρωτοβουλίες αγώνα, κ.α.) έχουν εμπειρία από κινητοποιήσεις για ματαίωση πλειστηριασμών το προηγούμενο διάστημα και έχουν συντονίσει τη δράση τους. Αλλά και νέες επιτροπές δημιουργούνται σε γειτονιές και νέοι τοπικοί συντονισμοί ξεπηδούν ως ανάγκη. Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Αττικής έχει ξεκινήσει καμπάνια με σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζών - κράτους», αφίσα, φυλλάδιο και τηλεφωνική γραμμή για να αναφέρονται πλειστηριασμοί όπως και διακοπές ρεύματος, νερού, κ.α.. Είναι φανερό ότι η κοινή τοπική και υπερτοπική δράση συμβάλλει σε μεγαλύτερη ώθηση, συσπείρωση και αποτελεσματικότητα και χρειάζεται αυτές οι προσπάθειες συντονισμού να μην υποτιμούνται, αλλά τουναντίον να στηρίζονται. 

Για το θέμα της προστασίας των δανειοληπτών και των πλειστηριασμών, δραστηριοποιείται το ΚΚΕ μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, αρνείται την κοινή δράση, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα των αγώνων. Ενώ, έχουν δημιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές τοπικές και κεντρικές πρωτοβουλίες και σύλλογοι ακόμα και με επικαλύψεις (σύλλογοι δανειοληπτών, κατοικία sos, πλειστηριασμοί στοπ, κ.α.). Χαρακτηρίζονται από διαφορετικού βαθμού αγωνιστικό προσανατολισμό, πλαίσιο, στήριξη και συγκρότηση από κόσμο των κινημάτων, ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και μέλη διάφορων πολιτικών οργανώσεων. Τα προβλήματα με τις περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι : - και στο θέμα του προσανατολισμού (όχι αγωνιστικός χαρακτήρας, σκοπιά διαχείρισης, βελτίωση πλευρών του νόμου, υπεράσπιση του παλιού καθεστώτος, επαναφορά προτάσεων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ως λύση στο πρόβλημα και αίτημα του κινήματος π.χ. για τον ενδιάμεση φορέα που θα αγόραζε τα δάνεια), -  και στην αντίληψη για τη λειτουργία του κινήματος (κεντρικές πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις με στήριξη στις οικονομικές δυνατότητες και την επικοινωνιακή προβολή, χωρίς προσανατολισμό για να αποκτήσει βάσεις με δουλειά στον κόσμο των περιοχών.

Οι πολιτικές δυνάμεις που αναφέρονται στις λαϊκές και εργατικές ανάγκες απαιτείται να πάρουν τις ευθύνες τους, να στηρίξουν την κοινή δράση μέσα στο κίνημα για την προστασία της στέγης των λαϊκών στρωμάτων, να συμβάλλουν στην ενίσχυση κοινών συλλογικοτήτων σε κάθε γειτονιά, να ξεπεραστεί ο κινηματικός κατακερματισμός, να αποφευχθεί η ύπαρξη πολλών διαφορετικών μαζικών πρωτοβουλιών για το ίδιο θέμα σε κάθε περιοχή. Να αντιταχτούν στο νέο κυβερνητισμό, την ανάθεση και την αναμονή, τις αυταπάτες ότι το θέμα αφορά μόνο λίγους «κακοπληρωτές».

Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπορεί να συμβάλλει πρωτοπόρα ώστε το ταξικό εργατικό κίνημα να βάλει στο κέντρο των στόχων του μαζί με τους όρους πώλησης της εργατικής του δύναμης, την αναγκαιότητα για διαγραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ και την Ε.Ε. και τα άλλα καίρια ζητήματα και τις λαϊκές ανάγκες για να σταματήσει η αντεργατική φοροληστεία, για να μην περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας γης και περιουσίας, για φτηνά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, για το δικαίωμα στη στέγη. Να αναδειχτούν από τη λαϊκή οργάνωση και πάλη σε κάθε γειτονιά οι στόχοι για :
 • Απόλυτη προστασία της λαϊκής κατοικίας. Κανένας πλειστηριασμός – κατάσχεση για κανένα σπίτι, χωράφι, μικρών επαγγελματικών εγκαταστάσεων των λαϊκών στρωμάτων σε χέρια τραπεζίτη ή κράτους. Νομοθετική απαγόρευση πλειστηριασμών της λαϊκής κατοικίας από τράπεζες και από το κράτος (εφορίες – οργανισμούς – ταμεία). Η στέγαση δικαίωμα όλων ελλήνων και αλλοδαπών. Όχι στην πώληση των δανείων από τις τράπεζες σε distress funds. Κανένας πλειστηριασμός, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη ή κράτους. Νομοθετική απαγόρευση πλειστηριασμών της κατοικίας λαϊκών νοικοκυριών.
 • Γενναία επιδότηση ενοικίου, παραχώρηση κενών κατοικιών (χιλιάδες είναι τα άδεια ακίνητα δήμων, εκκλησιών, φορέων του δημοσίου). Επαναλειτουργία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) στη βάση των λαϊκών αναγκών.
 • Κατάργηση των φόρων της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση της φοροληστείας του λαού.
 • Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο των μακροχρόνια ανέργων, χαμηλόμισθων, χαμηλσυνταξιούχων και φτωχοποιημένων στρωμάτων.
 • Κούρεμα των δανείων των λαϊκών νοικοκυριών και απαλλαγή τους από το δάνειο όταν έχει εξοφληθεί ήδη το κεφάλαιο. Λειτουργία στεγαστικής πίστης σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες. Εθνικοποίηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και λειτουργία τους με εργατικό – λαϊκό έλεγχο και για τις λαϊκές ανάγκες.
 • Ενέργεια, νερό είναι κοινωνικά αγαθά για είναι για όλους. Να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος και νερού. Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος, νερού, πετρελαίου, φυσικού αέριου. Στο δημόσιο και όχι σε ιδιώτες αυτές οι υπηρεσίες.
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Να πληρώσει το κεφάλαιο για την περιουσία και τα κέρδη του.
 • Κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τα μεγάλα εισοδήματα. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο και η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών, της εκκλησίας, των βιομήχανων, τραπεζών και των κάθε λογής «επενδυτών». Να πληρώσουν ΤΩΡΑ οι μεγάλοι φοροφυγάδες, οι μεγάλοι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, το κράτος αυτά που χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία, να κτυπηθεί η κομπίνα των οφ σορ εταιρειών.
 • Κατάργηση του αντιλαϊκού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ, ΧΩΡΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *